top of page

Off game information

Większość z wiadomości umieszczonych poniżej nie jest (jeszcze) znana postaciom graczy - to osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki w nadnaturalnym świecie. Wiemy jednak, że jako gracze bardzo często jesteście zainteresowani historią świata gry. Poniżej prezentujemy zatem zarys historii świata Evermist dla tych, którzy lubią wiedzieć. Jednocześnie zaznaczamy, że tego  i wiele, wiele więcej, będziecie się mogli dowiedzieć w trakcie gry od NPCów i innych graczy.

Historia Świata

Od zarania dziejów ludzie walczyli z nadnaturalami. Jednak niemal równie długo między naszymi rodzajami dochodziło do sojuszy i aktów współpracy. Im więcej dowiadywaliśmy się o sobie nawzajem, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to nie tylko najlepsze wyjście, a wręcz konieczność. Przynajmniej jeżeli nie chcemy doprowadzić do zagłady świata, który znamy.

 

W naszym świecie istnieje magia, która zawierają w sobie wszystkie żywe istoty. W niektórych kulturach mówiono o niej anima, w innych mana, w jeszcze innych prana  czy qi. Niewielka część z niej unosi się w powietrzu
i zalega, niejako uśpiona, w materii nieożywionej, lecz tylko nieliczni potrafią ją z niej pozyskać (a i dla nich nie jest to łatwe). W roślinach jej ilość jest minimalna, wręcz niezauważalna. W zwierzętach - większa, lecz nadal nieduża. Znacznie więcej jest jej w ludziach - lecz tylko istoty nadnaturalne mają zdolność jej nieograniczonego gromadzenia
i wykorzystywania.

 

Co więcej, ilość magii w naszym świecie jest niezmienna. Jest jej zawsze tyle samo, może tylko zmieniać się miejsce, w którym się znajduje. Gromadzący ją na różne sposoby nadnaturale zyskują moc, ale jednocześnie przestają być sobą. Stopniowo tracą człowieczeństwo, stając się istotami czystej magii - niepohamowanej, nieposkromionej, pragnącej jedynie coraz bardziej się rozrastać, aż do unicestwienia całego naszego świata. Dlatego właśnie i ludziom, i większości nadnaturali zależy na zachowaniu status quo. Całkowita zagłada ludzi stanowiłaby dla części istot nadnaturalnych moment całkowitego odcięcia od możliwości pozyskiwania magii. Z punktu widzenia ludzi im więcej nadnaturali istnieje na świecie, tym bardziej rozproszona jest magia i tym mniejsze prawdopodobieństwo, że u któregoś z nich to, co Stowarzyszenie nazywa “Skażeniem” osiągnie wartość krytyczną. Dlatego też i jedni, i drudzy zwalczają tych spośród nadnaturali, którzy przekroczyli krytyczny poziom Skażenia i którzy są już w pełni kierowani przez dążącą do maksymalnego rozrostu żywiołową magię. I ta współpraca doprowadziła do powstania Stowarzyszenia Evermist.

Historia Evermist Society

Stowarzyszenie powstało oficjalnie latem 24 roku p.n.e. na greckiej wyspie Lesbos, gdzie spotkali się rzymski patrycjusz Marek Wipsaniusz Agryppa
i nadnatural, przywódca sojuszu saharyjskich dżinnów i ifrytów, Eriastes. Już wtedy zgodzili się co do trzech najważniejszych zasad, które do dziś stanowią podstawę Stowarzyszenia:

Sojusz
Przymierze i współdziałanie ludzi i nadnaturali dla osiągnięcia wspólnych celów.

Ochrona
Zwalczanie wszystkich tych, którzy mogliby zagrozić istniejącemu status quo.

Mgła
Ukrywanie istnienia nadnaturali i roli, jaką odgrywają w naszym świecie.

Zasada Mgły odnosi się też do postaci graczy - w czasie pobytu w Evermist College nadnaturale przyjmują swoją ludzką formę i upodabniają się do otaczającego ludzkiego je społeczeństwa. Oczywiście driady mogę zachować swe zielone włosy, u ifrytów będą pojawiać się czerwone źrenice czy płomiennie rude czupryny, a u smoków czy nimf uważny obserwator będzie mógł dojrzeć delikatne łuski. Barwne skrzydła czy bujne rogi należy jednak zachować raczej na odwiedziny w innych światach i wymiarach.

 

Od początku postawiono też, zgodnie z rzymską tradycją, na kolektywne kierownictwo. Od samego początku na czele Stowarzyszenia stoi dwóch Konsulów, powoływanych na kadencję (u zarania - roczną, dziś - pięcioletnią) przez dwunastoosobowa Radę (jej inne kompetencje i sposób wyłaniania to osobny temat). Do początków XVII wieku językiem urzędowym w Stowarzyszeniu była łacina, później, przez ponad dwa wieki - francuski (Stowarzyszenie znane było wówczas jako Société de la Brume Eternelle), a od połowy XIX wieku do dzisiaj - angielski.

 

Członkowie i pracownicy organizacji to w niemal 80 procentach ludzie (co wynika po prostu z demografii - nadnaturale stanowią ogółem zaledwie punkt bazowy ludzkiej populacji). Podzieleni są na trzy piony o przenikających się kompetencjach: Badaczy, Obrońców i Administrację.

 

Oprócz nich są jeszcze dwa typy Sojuszników: Współpracownicy - ludzie, którzy pracują dla Stowarzyszenia (czy raczej - dla którejś z licznych firm i organizacji, za którymi ono stoi), nie zdając sobie jednak sprawy z istnienia nadnaturali, oraz Wtajemniczeni - osoby, najczęściej na wysokich stanowiskach, które Stowarzyszenie zdecydowało się z różnych powodów poinformować o tym, jak wygląda świat za Wieczną Mgłą. Niektórzy z Wtajemniczonych zostają członkami Stowarzyszenia, są jednak tacy, którzy decydują, że pozostaną poza jego strukturami.

 

Stowarzyszenie, oprócz licznych firm, organizacji społecznych i instytucji badawczych, prowadzi także sieć placówek pedagogicznych: od szkół podstawowych po uniwersytety, gdzie kształci zarówno nadnaturali jak i ludzi. Od zwykłych szkół różnią się one tym, że oprócz klasycznego programu (języki, matematyka, biologia, geografia itp.) uczy się tam kontroli i panowania nad magią. Jedną z takich szkół jest Evermist College w Międzylesiu

 

Kalendarium

ok. 3000 p.n.e. - pierwsze historyczne wyobrażenia istot nadnaturalnych na pieczęciach i fragmentach ceramiki z miasta Ur.

ok. 1750 p.n.e. - pierwsze odkryte zapiski dotyczące przymierza z istotami nadnaturalnymi (pismo klinowe ryte  na kamiennych tabliczkach) z Akkadu i Laraku (utajnione, przechowywane w skarbcu Stowarzyszenia).

331 p.n.e. - zawarcie Pierwszego Przymierza. Aleksander Wielki zawiera w Tebach sojusz z Falchajosem (zapis grecki), wodzem sojuszu ifrytów
i dżinnów z Wielkiej Pustyni i razem stają do walki z Kambyzesem, potężnym i długowiecznym perskim wampirem. Przymierze wygasa wraz ze śmiercią Aleksandra, ale egipscy nadnaturale pozostają życzliwe i pomocne wobec ludzi.

24 p.n.e. - Marek Wipsaniusz Agryppa spotyka się w czasie swego pobytu na Lesbos z Eriastesem, potomkiem Falchajosa. Spędzają wspólnie kilka tygodni, w czasie których Eriastes zdradza Agryppie prawdę o istotach nadnaturalnych i regułach rządzących magią w naszym świecie. Owocem tych rozmów staje się projekt Aeterna Caligo (Nebula) Societas. Stowarzyszenia mającego na celu rozwój współpracy ludzi i nadnaturali
w celu ochrony naszego świata przed istotami gromadzącymi nadmierną potęgę magiczną. Na siedzibę Stowarzyszenia zostaje wybrany Rzym. 

ok. 400 n.e. - władze Stowarzyszenia, zauważając rosnącą potęgę i wpływy chrześcijaństwa, wplatają część struktur Stowarzyszenia w struktury kościelne, zapewniając swoim badaczom dostęp (wraz z misjonarzami chrześcijańskimi) do najdalszych granic cywilizacji Zachodu.

1490 n.e. - dzięki wynalazkom Leonarda da Vinci, jednego z najbardziej znanych artefaktorów Stowarzyszenia, badacze rejestrują potężny, stale wzrastający potencjał magiczny na zachód od wybrzeży Europy. Izabela Kastylijska, Wtajemniczona, finansuje w 1492 n.e. wyprawę badawczą, w skład której wchodzą wywodzący się z zasłużonej rodziny Obrońców bracia Pinzón.

1519 - 1535 n.e. - Wojny Zachodnie. Kierowani przez Stowarzyszenie hiszpańscy konkwistadorzy, we współpracy z częścią miejscowych, pokonują najpotężniejszych nadnaturali Ameryki Południowej i przywracają równowagę magiczną na kontynencie. Jednocześnie nadzorujący wyprawę z ramienia Stowarzyszenia Pedro de Alvarado, członek Rady Wewnętrznej, zostaje odwołany ze stanowiska i uwięziony za czyny, których on sam i  oddani pod jego komendę żołnierze dopuścili się w czasie kampanii (ludobójstwo i zakazana magia).

1576 n.e - w Guadalajarze (Meksyk) powstaje pierwsza oficjalna szkoła Stowarzyszenia, Escuela de la Reconciliacion, kształcąca nadnaturali i Obrońców.
 

1774 n.e. - książę August Kazimierz Sułkowski, potomek starego rodu Obrońców, zakłada w Rydzynie szkołę z internatem dla istot nadnaturalnych (oficjalnie - dla potomków ubogiej szlachty). Dwa lata później tworzy Ordynację Sułkowskich, dochód z której ma być przeznaczany na potrzeby szkoły. W roku 1820, po zagarnięciu przez władze pruskie budynku i zamknięciu szkoły, zostaje ona w tajemnicy przeniesiona do części pomieszczeń zamkowych.

 

1789 n.e. - żądna krwi i mocy koteria paryskich wampirów zakulisowymi machinacjami doprowadza do wybuchu Rewolucji Francuskiej. Trwający niemal 10 lat krwawy terror kończy przeprowadzony przez Wtajemniczonego Napoleona Bonaparte zamach stanu, jednak wojenna zawierucha wśród ludzi trwa aż do 1815 roku.
 

1933 n.e. - machinacje magów krwi z niemieckiego Towarzystwa Thule doprowadzają do przejęcia władzy przez partię nazistowską. Orgia krwi i ludzkiego cierpienia znów obejmuje Europę, rozlewając się także na część Afryki i Azji.
 

1942 n.e. - Franklin Delano Roosevelt, prezydent USA, Wtajemniczony, zleca badaczowi Stowarzyszenia, profesorowi Robertowi Oppenheimerowi, misję stworzenia broni zdolnej zniszczyć najpotężniejszych z nadnaturali. “Nie obchodzi mnie, co to będzie, chcę tylko, żeby to kurewstwo mogło rozerwać na strzępy największego smoka czy najstarszego wampira” - mówi Roosevelt w prywatnej rozmowie z Oppenheimerem. 16 lipca 1945 na poligonie w stanie Nowy Meksyk następuje detonacja urządzenia opatrzonego kryptonimem Gadget - pierwszej bomby atomowej. Ludzie po raz pierwszy w dziejach dostają do ręki broń absolutną przeciw istotom nadnaturalnym. 

Buy Ticket
bottom of page