top of page

Terms & Condition

Warunki korzystania z usługi

 

Niniejsze warunki mogą być okresowo aktualizowane przez Fundacja Kikimora Production.

 

Ta strona zawiera warunki Fundacja Kikimora Production dotyczące zakupów dokonywanych na stronie kikimoraproduction.com oraz korzystania z tej witryny.

 

Korzystając z tej witryny oraz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem tej witryny, wyrażasz zgodę na wszystkie Warunki korzystania z usługi.

 

Dostęp do tej witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości tej witryny.

 

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Fundacja Kikimora Production. Fundacja Kikimora Production nie ma kontroli nad innymi stronami internetowymi i nie ponosi za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Korzystanie z innej witryny będzie podlegać warunkom użytkowania i usług zawartym w każdej takiej witrynie.

 

Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników tej witryny, które naruszają prawa do wolności słowa lub które można uznać za podżegające z powodów politycznych, losowych lub wyznaniowych, są niedozwolone. Zastraszanie, zawstydzanie, rasizm, seksizm lub inne działania dyskryminujące są surowo zabronione.

 

ZAKAZY

Nie wolno nadużywać tej witryny. Nie będziesz: popełniać ani zachęcać do popełnienia przestępstwa; przesyłać ani rozpowszechniać wirusa, trojana, robaka, bomby logicznej ani żadnego innego materiału, który jest złośliwy, szkodliwy technologicznie, narusza zaufanie lub jest w jakikolwiek sposób obraźliwy lub obsceniczny; włamywać się do jakiegokolwiek aspektu Usługi; uszkadzać dane; powodować irytację innych użytkowników; naruszać praw własności innych osób; wysyłać niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, powszechnie określanych jako „spam”; lub próbować wpływać na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych lub dostępnych za pośrednictwem tej witryny. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo, a Kikimora Production zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w wyniku korzystania z tej witryny lub do pobierania jakichkolwiek materiałów opublikowanych na tej stronie lub na dowolnej stronie internetowej, do której jest ona połączona.

 

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa własności intelektualnej do całego oprogramowania i treści (w tym obrazów fotograficznych) udostępnianych użytkownikowi na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem pozostają własnością Fundacji Kikimora Production lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone przez Fundację Kikimora Production i jej licencjodawców. Możesz przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie do własnego użytku osobistego.

 

ZAKUPY

Aby zawrzeć umowę z FundacjaKikimora Production, musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez akceptowany przez nas bank. Fundacja Kikimora Production zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich żądań złożonych przez użytkownika.

 

Zgłoszenie na wydarzenie uważa się za ważne dopiero po dokonaniu wpłaty przez kupującego. W przypadku zakupu biletu przelewem konieczne jest podanie szczegółów płatności e-mailem na adres info@kikimoraproduction.com. W niektórych przypadkach płatność może być rozłożona na dwie lub trzy raty, w takim przypadku wpłata pierwszej raty jest równoznaczna z rejestracją. Kolejne płatności muszą być dokonywane we wskazanych terminach.

 

Koszt produktów i usług może się zmieniać. Wszystkie podane ceny podlegają takim zmianom.

 

Kupując bilet oświadczasz, że masz ukończone 18 lat w momencie uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Kupując bilet wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pozyskanych w procesie zakupu oraz politykę prywatności dostępną na kikimoraproduction.com

 

W przypadku przelewu bankowego masz 10 dni na dokonanie płatności. Jeśli nie zapłacisz w tym czasie, Twoje zamówienie zostanie anulowane.

 

PŁATNOŚCI ODROCZONE

W przypadku chęci skorzystania z odroczonych płatności, cena biletu zostanie podzielona na 3 części. Z czego pierwsza płatność wynosi 20% ceny biletu, dwie kolejne 40%.

Pierwsza płatność powinna być zapłacona do 10 dni od dnia kupienia biletu na stronie. Przy czym za wpłaty w terminie uznaje się wpłaty, które zostały zaksięgowane na koncie bankowym Fundacji Kikimora Production.

 

Kolejne płatności są płatne w terminach:

Druga rata do sześciu miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia

Trzecia rata do trzech miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia

 

Z biletu kupionego z odroczoną płatnością można zrezygnować w terminie 14 dni od zakupu biletu, w tym wypadku, zwracana jest cała wpłacona kwota.

 

Brak wpłaty drugiej lub trzeciej płatności w określonych terminach jest równoznaczny z rezygnacją uczestnika z eventu. W tym wypadku uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz, że nie możesz uczestniczyć w wydarzeniu, możesz znaleźć kogoś, kto cię zastąpi (zapytamy listy oczekujących, jeśli owa będzie istniała). W takim przypadku będziesz mieć prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Po prostu skontaktuj się z nami pod adresem info@kikimoraproduction.com, podając szczegóły wymiany. Po otrzymaniu opłaty od gracza, który Cię zastąpi wyślemy Ci 100% zwrotu. Nie masz prawa do zastępstwa na 45 dni przed wydarzeniem.

 

 

POLITYKA ZDJĘĆ I WIDEO

Rejestrując się na wydarzenie, akceptujesz nasze zasady dotyczące zdjęć i filmów. W przypadku niektórych wydarzeń (lub częściej przed lub po) często mamy fotografa i operatorów wideo dokumentujących wydarzenie. Oznacza to, że możesz pojawić się na zdjęciach lub wideo. Oczywiście będziemy szanować Twój wizerunek. Uprzedzamy, że możemy używać tych obrazów bez uprzedniego pytania.

 

ZWROTY I REZYGNACJE

Pełny zwrot pieniędzy jest możliwy na żądanie do 14 dni od zakupu, ale nie później niż 45 dni przed imprezą.

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz, że nie możesz uczestniczyć w wydarzeniu, możesz znaleźć kogoś, kto cię zastąpi (zapytamy listy oczekujących, jeśli owa będzie istniała). W takim przypadku będziesz mieć prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Po prostu skontaktuj się z nami pod adresem info@kikimoraproduction.com, podając szczegóły wymiany. Po otrzymaniu opłaty wyślemy Ci 100% zwrotu. Nie masz prawa do zastępstwa na 45 dni przed wydarzeniem.

 

W przypadku odwołania lub przełożenia imprezy z przyczyn nieprzewidzianych lub nieplanowanych, które uniemożliwiają lub są nadmiernie uciążliwe dla przeprowadzenia imprezy w pierwotnie wskazanym terminie, bilet przechodzi na kolejny termin.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania eventu jeśli liczba zakupionych biletów będzie niewystarczająca.

 

 

PO ZAKUPIE BILETU

Po zakupie biletu na naszą grę poprosimy Cię o wypełnienie formularza, w którym między innymi zapytamy, jaką postacią chcesz zagrać w naszej historii. Na podstawie Twoich preferencji zaproponujemy Ci grę z określoną postacią.

Formularz gracza powinien zostać odesłany w ciągu 10 dni od jego otrzymania.

 

Wszelkie działania podejmowane przez graczy, które naruszają prawa do wolności słowa lub które można uznać za podżegające z powodów politycznych, losowych lub wyznaniowych, są niedozwolone. Zastraszanie, zawstydzanie, rasizm, seksizm lub inne działania dyskryminujące są surowo zabronione.

 

Cenne rzeczy graczy są wnoszone na wydarzenie na własne ryzyko.

 

Gracz zgadza się, że o ile nie uzgodniono inaczej z góry na piśmie, wszelkie kreatywne wkłady, którymi zdecydował się otwarcie podzielić z innymi graczami, mogą być swobodnie wykorzystywane przez innych graczy do celów non-profit lub małych osobistych biznesów, które mieszczą się w uniwersum Evermist Society lub ogólnie/ nieokreślonego użycia larpa, oraz że współtwórca nie będzie żądał żadnych opłat licencyjnych lub innego wynagrodzenia ani nie podejmie żadnych działań prawnych przeciwko innym graczom lub Fundacji Kikimora Production za takie wykorzystanie przez innego gracza po fakcie.

 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, polityki covid, przepisów przeciwpożarowych i innych przepisów obowiązujących w miejscach stanowiących teren imprezy, a także innych wytycznych wydanych przez organizatorów.

 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone na terenie imprezy, w szczególności na terenie zamku.

 

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia na wypadek wystąpienia kosztów leczenia. Jest możliwość wykupienia ubezpieczenia przy akredytacji (5 euro).

 

PRYWATNOŚĆ

Odwiedź naszą politykę prywatności, aby uzyskać informacje na temat gromadzonych przez nas danych.

 

Kupując bilet, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie danych dostarczonych w formularzu gracza i pozostałych formularzach, w celu organizacji danego wydarzenia

bottom of page